Kategoriarkiv: Uncategorized

Ingen valborgsmässoeld

Tegelöns brandfogde har idag beslutat, efter att ha varit i kontakt med Södertörns Brandförsvar att det inte blir någon brasa på valborgsmässoafton vid ängen eftersom brandrisken är hög. Brandförsvaret avrådde bestämt från eldning.

Motioner, Alfrida och grävjobb på parkeringen

Vill du lämna en motion till årets årsstämma?

Motioner till årets stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:a januari. Utgå gärna från föreningens mall när du skriver din motion så underlättar det för stämman att ta ställning.

Stormen Alfrida

Stormen Alfrida fällde många träd på ön i början av januari. Om du blivit drabbad och inte vill elda på din tomt finns det möjlighet att elda på eldplatsen vid ängen under januari och februari. Var noggrann med att elda upp ditt ris och se till att brasan är helt släckt innan du lämnar platsen.

Dräneringsarbete vid parkeringen på Sommarbo uppskjutet

Nedläggningen av dräneringsrör vid parkeringen på Sommarbo blev uppskjutet i samband med snön. Vi kommer ut med ett nytt datum för arbetet när underlaget har blivit torrare igen.

Dräneringsarbete vid Sommarbo: parkeringen delvis avstängd

På måndag den 17:e december påbörjas ett dräneringsarbete på Sommarbos bilparkering. Det betyder att den vänstra (norra) delen av parkeringen, markerad med rött i kartan, är avstängd för parkering. I dagsläget vet vi inte hur länge arbetet kommer att pågå men vi återkommer men vi återkommer när det är slutfört.

Om du har en bil som står parkerad inom det markerade området så vill vi att du flyttar den så snart som möjligt.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s länder från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen innebär att TSff (Tegelöns Samfällighetsförening) måste ge medlemmarna följande information:

  • Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är ägarskap av fastighet inom samfälligheten.
  • TSff lagrar följande uppgifter om medlemmarna: Namn, adress, telefonnummer samt i förekommande fall e-postadress kopplat till ägarskap av fastighet inom samfälligheten.
  • Anledningen till att TSff lagrar dessa uppgifter är att TSff måste veta vilka som är medlemmar i respektive gemensamhetsanläggning samt var information, kallelse till årsmötet och medlems- och brukaravgifter skall skickas.
  • Uppgifterna lagras av TSff så länge medlemskapet i TSff varar, därefter tas uppgifterna bort.
  • Samtliga medlemmar har rätt ta del av sina egna uppgifter, samt påkalla ändringar.
  • TSff tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de underleverantörer som behandlar medlemmarnas personuppgifter.
  • Personuppgiftsansvarig utsedd av styrelsen i TSff kan nås på e-post info@tegelon.se  

För mer information hänvisas till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Använd anvisad plats för båtupptagning på Sommarbo

Många har börjat tänka på att ta upp sina båtar. På Sommarbo är det sedan den 15:e oktober möjligt att lägga upp småbåtar på parkeringen.
För att underlätta snöröjningen ser vi helst att ni lägger båtar på de på kartan grönmarkerade platserna.

Anvisade platser för uppläggning av småbåtar på Sommarbo.
Anvisade platser för uppläggning av småbåtar på Sommarbo.

Båtarna måste vara ilagda igen senast den 15:e april. Före mer information och riktlinjer kring parkeringen på Sommarbo se Tegelöns hemsida.