månadsarkiv: oktober 2021

Ny föreslagen andelsnorm för Velamsund GA:2 (vägarna på Sommarbo)

Lantmäterienheten i Nacka Kommun handlägger nyförrättning av Velamsund GA:2. Gemensamhetsanläggningen består av vägar och stigar på Sommarbo och förvaltas av Sommarbo-Tegelö vägsamfällighetsförening. I det senaste sammanträdet föreslogs ny andelstalsnorm. Presentationen från sammanträdet finns att läsa i sin helhet här.

En arbetsgrupp från Tegelön har bildats för att inkomma med ett Tegelögemensamt yrkande för att påverka förslaget som uppleves som orimligt.

Vid frågor kontakta info@tegelon.se