Samfällighetsföreningen

På denna sida

 1. Om föreningen och dess anläggningar
 2. Medlemsregister och stämmodokument
 3. Policies för gemensamma anläggningar på Tegelön och Sommarbo
 4. Styrelsen och förtroendevalda

Om föreningen och dess anläggningar

Tegelöns samfällighetsförening bildades 2015 för att förvalta dess tre gemensamhetsanläggningar (GA):

 • Tegelön med vägar, bryggor och gemensamma anläggningar (GA1)
 • Parkering och bryggor på Sommarbo (GA2)
 • Pontonbryggan vid affärsbryggan på Tegelön (GA3)

Alla fastighetsägare på Tegelön, Tisdan, Onsdan & Torsdan har andelstal 1 i GA2. Fastighetsägare på de omkringliggande öarna; Tisdan, Onsdan & Torsdan andelstal 0,25 i GA1. Endast fastigheter som har båtplats vid Tegelöns pontonbrygga har andelstal 1 i GA3.

Medlemsregister och stämmodokument

Policies för gemensamma anläggningar på Tegelön och Sommarbo

Se Trivselregler och Policies

Styrelsen och förtroendevalda

Ordförande
Johan Warpe
tel. 070-742 09 95
info@tegelon.se

Ledamöter

 • Helene Roos
 • Sanna Jelker
 • Roger Marminge
 • Per Lindblad
 • Fredrik Rodin

Förtroendevalda

Brandfogde

Bryggfogde

 • Christian Hagberg

Festkommitén

 • Rasmus Österlund (sammankallande)

Midsommarlotteriet

 • Ulrika Hektor

Valberedning

 • Randy Gosda
 • Sten Haage

Hemsideansvarig
Fredrik Rodin, tel. 0768 651910

Viltvårdsansvarig
Jan Stäring

Lämna ett svar