Vid brand på Tegelön

Instruktion i händelse av brand på Tegelön

Ring:

 1. SOS Alarm: 112
 2. Brandfogde, se Styrelsen och förtroendevalda

Brandkåren i Nacka kommun har placerat en motorspruta på Tegelön att användas i händelse av brand. Avsikten är att den skall användas för en första insats till dess att Brandkårens egen personal hinner fram. Janne Bengtsson, Tegelön, är vald av årsmötet till brandfogde och har ansvaret för motorsprutans skötsel och handhavande.

Detaljerade instruktioner
 1. Ring 112 och larma Brandkåren.
  Var beredd på att svara på frågor från SOS Alarm om vad som har hänt.

  • Finns det skadade? Hur många och på vilket sätt?
  • Är någon i fara vid branden?
  • Finns det annat som är viktigt för att rätt hjälp skall kunna skickas?
  • Beskriv tydligt var det brinner.
 2. Ring till Brandfogde för att larma om motorsprutan. Tala om till vilken plats nedan som de skall köra, T1 – T11.
 3. Hämta slangar i boden, vid stora ängen, där motorsprutan står.
  Börja att rulla ut dem från den plats det brinner på till den närmaste platsen där motorsprutan kommer att placeras, se kartan nedan. (Motorsprutan måste alltid placeras vid vattnet, max. 8 m från strandlinjen.)
 4. Koppla ihop slangarna.
 5. Vidtag andra behövliga åtgärder för att begränsa elden utan att riskera ditt eget liv.
Uppställningsplatser för brandsprutan

Brand

Lämna ett svar