Parkering och båtplatser

På denna sida

  1. Vems är båt/parkeringsplatsen?
  2. Parkering och hamnkartor
  3. Parkeringsregler och bryggpolicies
  4. Parkeringstillstånd
  5. När gästparkeringen är full
  6. Sjösättningsrampen på Sommarbo
  7. Var kan jag vinterförvara båten på Sommarbo?

Vems är båt/parkeringsplatsen?

Medlemsregister
Sidan innehåller en förteckning över medlemmarnas adresser och respektive parkerings- och båtplatser på Sommarbo och Tegelön, samt fastighetskarta.

Hamnkapten

Se Styrelsen och förtroendevalda


Parkering och hamnkartor

Parkeringen Sommarbo
Pontonbryggan Sommarbopontonbryggan sommarbo
Kajplatser Sommarbokajen sommarbo
Pontonbryggan Tegelönpontonbryggan tegelön

Regler och policies


Parkeringstillstånd

Om du behöver nya parkeringstillstånd, kontakta Roger Marminge på info@tegelon.se.


När gästparkeringen är full

Gästparkeringen är ofta full vid helger och högtider. Tipsa gärna era gäster om bilparkeringen vid Velamsund. Där finns gott om utrymme och parkering är gratis.


Sjösättningsrampen på Sommarbo

Medlem i Tegelöns samfällighetsförening kan kvittera ut 1 st. nyckel per fastighet/medlem mot 100: – i deposition hos Johan Warpe (fastighet 1:29 på Norra Promenaden).


Var kan jag vinterförvara båten på Sommarbo?

Båtar får vinterförvaras på parkeringen på platser 5-18 och 21-29 under perioden 15:e oktober till 15:e april. Vi vill ej att båtar läggs upp på de rödmarkerade områdena i kartan nedan. Dessa måste vara tomma för att underlätta snöröjningen.

Lämna ett svar