Dräneringsarbete vid Sommarbo: parkeringen delvis avstängd

På måndag den 17:e december påbörjas ett dräneringsarbete på Sommarbos bilparkering. Det betyder att den vänstra (norra) delen av parkeringen, markerad med rött i kartan, är avstängd för parkering. I dagsläget vet vi inte hur länge arbetet kommer att pågå men vi återkommer men vi återkommer när det är slutfört.

Om du har en bil som står parkerad inom det markerade området så vill vi att du flyttar den så snart som möjligt.

Midsommar på Tegelön

MIDSOMMARAFTON

11.00 Vi klär midsommarstången på ängen. Ta gärna med blommor, sekatör, sax och något att binda med.

15.00 Firande på ängen med:

  • Dans kring stången
  • Lekar och fiskdamm
  • Dragkamp mellan östra och västra Tegelön

21-01 Dans på Norra bryggan med (in)hemska DJ-duon Swedish Summer House Mafia. Hundar och barfotabarn hälsar att glasflaskor får stanna hemma för att undvika glaskross.

Entré 30kr/person mellan 1-100 år. Biljett löses vid ängen och är giltig för både firandet på ängen och dans på Norra bryggan. Betalning med swish eller kontanter.

MIDSOMMARDAGEN & LOTTERIET

14.00 Lottdragning av midsommarlotteriet på ängen. Passa på att ha en trevlig stund med picknick eller medhavd fika.

Midsommarlotteriet är Tegelöns egna lotteri med många vinster. En påse med 10 lotter kostar 100kr. Lotter och entrébiljetter säljs av dörrknackande Tegelöbarn dagen innan midsommar. De kan även köpas i samband med dansen på ängen.

PARKERING

Eftersom parkering på Sommarbo fylls till bredden runt midsommar rekommenderar vi att gäster ställer sig på parkeringen i Velamsund. Gott om plats, lätt att hämta och helt gratis!


GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s länder från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen innebär att TSff (Tegelöns Samfällighetsförening) måste ge medlemmarna följande information:

  • Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är ägarskap av fastighet inom samfälligheten.
  • TSff lagrar följande uppgifter om medlemmarna: Namn, adress, telefonnummer samt i förekommande fall e-postadress kopplat till ägarskap av fastighet inom samfälligheten.
  • Anledningen till att TSff lagrar dessa uppgifter är att TSff måste veta vilka som är medlemmar i respektive gemensamhetsanläggning samt var information, kallelse till årsmötet och medlems- och brukaravgifter skall skickas.
  • Uppgifterna lagras av TSff så länge medlemskapet i TSff varar, därefter tas uppgifterna bort.
  • Samtliga medlemmar har rätt ta del av sina egna uppgifter, samt påkalla ändringar.
  • TSff tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de underleverantörer som behandlar medlemmarnas personuppgifter.
  • Personuppgiftsansvarig utsedd av styrelsen i TSff kan nås på e-post info@tegelon.se  

För mer information hänvisas till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Kallelse till lantmäterisammanträde den 24 januari kl. 14.00

På årsstämman i juni 2016 gavs styrelsen i uppdrag att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningen Tegelön ga:2 (Sommarbo). Omprövningen är nödvändig för att inrätta en gemensam sophantering på Sommarbo.
Den 24:e januari kl. 14.00 hålls lantmäterisammanträde i Nacka Kommuns Stadshus. Alla medlemmar i samfällighetsföreningen är välkomna.

Länk till kallelse

Använd anvisad plats för båtupptagning på Sommarbo

Många har börjat tänka på att ta upp sina båtar. På Sommarbo är det sedan den 15:e oktober möjligt att lägga upp småbåtar på parkeringen.
För att underlätta snöröjningen ser vi helst att ni lägger båtar på de på kartan grönmarkerade platserna.

Anvisade platser för uppläggning av småbåtar på Sommarbo.
Anvisade platser för uppläggning av småbåtar på Sommarbo.

Båtarna måste vara ilagda igen senast den 15:e april. Före mer information och riktlinjer kring parkeringen på Sommarbo se Tegelöns hemsida.