Vägföreningen

Information om vägföreningen publiceras löpande på http://www.sommarbo.one

Yrkanden inför lantmäteriförrättning 2023-03

Protokoll från extra årsmöte 2021-11-29

Kompletterande informationsmaterial till
informationsmötet 2021-11-08, kl. 19.00-21.00

Arbetsgruppen för VS-projektet har tillsammans med styrelsen för STvf ställt samman en bildserie med den information som kommer att lämnas på informationsmötet den 8 novenber.

Bildserien bestrår av 48 bilder, därför görs den tillgänglig i förväg. Den är medvetet något stor, och är tänkt att ge bakgrundsinformation och historik om VS-projektet. Läs gärna i genom materialet i förväg.

Vid mötet kommer styrelsen för STvf att gå igenom materialet. Bilderna, som ger en beskrivning av bakgrunden och historiken, kommer behandlas översiktligt för att istället fokusera på de övriga bilderna.

Den aktuella bildserien hittar du här.

Plats:           Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, 131 54 Nacka
Se bifogad karta

Uppdaterade stadgar

Ändringarna i vägföreningens stadgar, § 6, 10, 13 och 15, som beslutades på årsmötena 2020 samt 2021 är nu registrerade. De fullständiga, uppdaterade stadgarna finns här.

Information från Nacka kommun 2021-06-18

Protokoll för ordinarie föreningsstämma, 2021-05-25

Protokoll för extra föreningsmöte 2016-05-26

Bilagor

Kallelse till extra föreningsmöte 2016-05-26

Protokoll från årsmöte 2016-04-13

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016-04-13 samt verksamhetsberättelse för 2015

Protokoll från extra årsmöte 2021-11-29

Kompletterande informationsmaterial till
informationsmötet 2021-11-08, kl. 19.00-21.00

Arbetsgruppen för VS-projektet har tillsammans med styrelsen för STvf ställt samman en bildserie med den information som kommer att lämnas på informationsmötet den 8 novenber.

Bildserien bestrår av 48 bilder, därför görs den tillgänglig i förväg. Den är medvetet något stor, och är tänkt att ge bakgrundsinformation och historik om VS-projektet. Läs gärna i genom materialet i förväg.

Vid mötet kommer styrelsen för STvf att gå igenom materialet. Bilderna, som ger en beskrivning av bakgrunden och historiken, kommer behandlas översiktligt för att istället fokusera på de övriga bilderna.

Den aktuella bildserien hittar du här.

Plats:           Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, 131 54 Nacka
Se bifogad karta

Uppdaterade stadgar

Ändringarna i vägföreningens stadgar, § 6, 10, 13 och 15, som beslutades på årsmötena 2020 samt 2021 är nu registrerade. De fullständiga, uppdaterade stadgarna finns här.

Information från Nacka kommun 2021-06-18

Protokoll för ordinarie föreningsstämma, 2021-05-25

Protokoll för extra föreningsmöte 2016-05-26

Bilagor

Kallelse till extra föreningsmöte 2016-05-26

Protokoll från årsmöte 2016-04-13

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016-04-13 samt verksamhetsberättelse för 2015