Föreningsstämma på ängen den 8:e juni kl. 11.00

Välkomna till Tegelöns Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma lördagen den 8:e juni kl 11:00. Även i år kommer vi hålla till på ängen. Ta med något att sitta på.

Läs mer i den fullständiga kallelsen med dagordning och övriga stämmodokument på Tegelöns hemsida www.tegelon.se.