Samfällighetsföreningen

På denna sida

  1. Om föreningen och dess anläggningar
  2. Medlemsregister och stämmodokument
  3. Policies för gemensamma anläggningar på Tegelön och Sommarbo
  4. Styrelsen och förtroendevalda

Om föreningen och dess anläggningar

Tegelöns samfällighetsförening bildades 2015 för att förvalta dess tre gemensamhetsanläggningar (GA):

  • Tegelön med vägar, bryggor och gemensamma anläggningar (GA1)
  • Parkering och bryggor på Sommarbo (GA2)
  • Pontonbryggan vid affärsbryggan på Tegelön (GA3)

Alla fastighetsägare på Tegelön, Tisdan, Onsdan & Torsdan har andelstal 1 i GA2. Fastighetsägare på de omkringliggande öarna; Tisdan, Onsdan & Torsdan andelstal 0,25 i GA1. Endast fastigheter som har båtplats vid Tegelöns pontonbrygga har andelstal 1 i GA3.

Medlemsregister och stämmodokument

Policies för gemensamma anläggningar på Tegelön och Sommarbo

Se Trivselregler och Policies

Styrelsen och förtroendevalda

Se Styrelsen och förtroendevalda

Lämna ett svar