Styrelsen och förtroendevalda

På denna sida

Styrelsen

Ordförande
Johan Warpe
tel. 070-742 09 95
info@tegelon.se

Ledamöter

  • Helene Roos
  • Sanna Jelker
  • Roger Marminge
  • Per Lindblad
  • Fredrik Rodin

Förtroendevalda

Brandfogde

Bryggfogde

  • Christian Hagberg, tel. 076 321 80 09

Festkommitén

  • Rasmus Österlund (sammankallande)

Midsommarlotteriet

  • Helene Roos

Valberedning

  • Randy Gosda
  • Sten Haage

Hemsideansvarig
Fredrik Rodin, tel. 0768 651910

Viltvårdsansvarig
Jan Stäring