månadsarkiv: oktober 2015

Använd anvisad plats för båtupptagning på Sommarbo

Många har börjat tänka på att ta upp sina båtar. På Sommarbo är det sedan den 15:e oktober möjligt att lägga upp småbåtar på parkeringen.
För att underlätta snöröjningen ser vi helst att ni lägger båtar på de på kartan grönmarkerade platserna.

Anvisade platser för uppläggning av småbåtar på Sommarbo.
Anvisade platser för uppläggning av småbåtar på Sommarbo.

Båtarna måste vara ilagda igen senast den 15:e april. Före mer information och riktlinjer kring parkeringen på Sommarbo se Tegelöns hemsida.

Nyhetsbrev istället för epostutskick

Det har blivit svårare att skicka information per epost till medlemmarna i Tegelöns samfällighetsförening. Detta eftersom internetjätten Google har infört en striktare policy för massutskick. Den som skickar epost till ett stort antal Google mail-användare blir svartlistad hos Google och meddelandet blir kategoriserat som ”spam” och raderas automatiskt. Eftersom många av er, inklusive mig själv, är Google mail-användare kommer vi i fortsättningen att skicka information per nyhetsbrev för att komma runt Googles hårdare krav.

En extra not till Google mail-användare:Nyhetsbrev accepteras av Google mail, men de sorteras automatiskt in under fliken för nyhetsbrev och reklam. Håll därför lite extra utkik efter information från föreningen!