Kallelse till lantmäterisammanträde den 24 januari kl. 14.00

På årsstämman i juni 2016 gavs styrelsen i uppdrag att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningen Tegelön ga:2 (Sommarbo). Omprövningen är nödvändig för att inrätta en gemensam sophantering på Sommarbo.
Den 24:e januari kl. 14.00 hålls lantmäterisammanträde i Nacka Kommuns Stadshus. Alla medlemmar i samfällighetsföreningen är välkomna.

Länk till kallelse