Inställt: Lantmäterisammanträde 24e jaunuari

Lantmäteriet har ställt in sammanträdet imorgon tisdag den 24e januari p.g.a. sjukdom. Vi återkommer med en ny tid och datum.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen