Ingen valborgsmässoeld

Tegelöns brandfogde har idag beslutat, efter att ha varit i kontakt med Södertörns Brandförsvar att det inte blir någon brasa på valborgsmässoafton vid ängen eftersom brandrisken är hög. Brandförsvaret avrådde bestämt från eldning.