Hastighetsbegränsning 30 km/h på Sommarbovägen

Boende på Sommarbo har hört av sig och önskar att vi sänker hastigheten på Sommarbovägen. Hastighetsbegränsningen i området är 30 km/h. Eftersom Sommarbovägen saknar trottoar är det viktigt att vi visar gående och cyklister hänsyn genom att inte överskrida denna hastighet.