Regler för framförande av motorfordon på Tegelön

Under föreningsstämman framförde medlemmar att de upplevde att den olovliga motortrafiken ökat på ön. Styrelsen passar därför på att publicera de regler som finns för framförande av motorfordon på Tegelön:

Vägarna på ön är inte anpassade för att köra med motordrivna fordon. Körning med motorfordon medför slitage och riskerar att skada våra vägar. Körning har negativ inverkan på trivsel, naturmiljö, säkerhet och anses utgöra störning av betydelse.

Körning på Tegelön:

  • Maxhastighet 10 km/h

  • Transport av gods och packning

  • Transport av sjuka personer

  • Skötsel‐ och anläggningsarbete

Den som kör på ön har ansvaret för att följa lagar och att undvika att skada eller störa enskilda eller allmänna intressen. Den som orsakar skador på våra gemensamma vägar genom framförande av motordrivet fordon har ansvar för och skyldighet att återställa vägarna.

Läs gärna föreningens övriga regler och riktlinjer på sidan Policies