Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 8:e juni 2019

Välkomna till Tegelöns Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma lördagen den 8e juni kl. 11.00. Även i år kommer vi kommer hålla till på ängen. Ta med något att sitta på.

Fullständig kallelse med dagordning och övriga stämmodokument hittar ni här:

Väl mött!

Styrelsen