Motioner till årets föreningsstämma

Det är dags att skicka in motioner till årets stämma i juni. Enligt föreningens stadgar skall motioner som skall behandlas på ordinarie stämma vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.