Tegelöns samfällighetsförening

Tegelöns samfällighetsförening bildades vid årsskiftet 2014/2015. Föreningen underhåller alla anläggningar på Tegelön och Sommarbo småbåtshamn och bilparkering.

körsbärPost

 

Körsbärsträd vid Lindset