Föreningsstämma den 13e juni kl 11.00

Välkomna till Tegelöns Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma lördagen den 13:e juni kl 11:00. Även i år kommer vi hålla till på ängen. Ta med något att sitta på.

I och med Corona-pandemin gäller tillfälliga bestämmelser gällande ombud och fullmakter. Läs mer i den fullständiga kallelsen med dagordning och övriga stämmodokument här.

Midsommarfirandet inställt

Det gemensamma midsommarfirandet är i år, på grund av
rådande pandemi, inte sanktionerat av samfällighetsföreningen. Festkommittén har därför beslutat att ställa in årets arrangemang.