Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 9:e juni 2018

Välkomna till Tegelöns Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma lördagen den 9e juni kl. 11.00. Även i år kommer vi kommer hålla till på ängen. Ta med något att sitta på.

Fullständig kallelse med dagordning och övriga stämmodokument hittar ni här:

Väl mött!

Styrelsen