Nyhetsbrev istället för epostutskick

Det har blivit svårare att skicka information per epost till medlemmarna i Tegelöns samfällighetsförening. Detta eftersom internetjätten Google har infört en striktare policy för massutskick. Den som skickar epost till ett stort antal Google mail-användare blir svartlistad hos Google och meddelandet blir kategoriserat som ”spam” och raderas automatiskt. Eftersom många av er, inklusive mig själv, är Google mail-användare kommer vi i fortsättningen att skicka information per nyhetsbrev för att komma runt Googles hårdare krav.

En extra not till Google mail-användare:Nyhetsbrev accepteras av Google mail, men de sorteras automatiskt in under fliken för nyhetsbrev och reklam. Håll därför lite extra utkik efter information från föreningen!