Båtrampen på Sommarbo är numera låst

Medlem i Tegelöns samfällighetsförening kan kvittera ut 1 st. nyckel per fastighet/medlem mot 100: – i deposition hos Johan Warpe (fastighet 1:29 på Norra Promenaden)