Norra bryggan: Förbjudet att beträda trädäcket

Trädäcket på Norra bryggan
Trädäcket på Norra bryggan (Numera avstängt)

Vid besiktning av Norra bryggan i fredags upptäckte vi att balkarna under trädäcket på Norra bryggan är sönderrostade och bärigheten är dålig.

Balkar och trädäck kommer att bytas i höst efter det att Waxholmsbolagets hösttidtabell börjat gälla. Trädäcket är nu avspärrat och det är absolut förbjudet att beträda trädäcket tills dess att det är utbytt.

Avspärrningen av trädäcket påverkar inte Waxholmsbåtarnas angöring vid Norra bryggans gjutna betongkaj.